Nagradna igra

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “vikend pobeg z toyota CHR ”, je Free2Rent (Fri Rent d.o.o. organizator) Nagradna igra poteka od 23. februarja pa do vključno 9. marca 2022 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/Free2rent-111851467255405 . Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar jo lahko koristi le njihov skrbnik oz. starši. Potrebno je tudi, da pridobijo dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. Nagradno igro oz. avtomobil lahko prevzame polnoletna oseba z veljavnim vozniškim izpitom ki je bil izdan v RS. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/Free2rent-111851467255405 ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih organizator nagradne igre zahteva.

 

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

V komentar zapišite kam se boš odpeljal z osvojenim avtomobilom.

Označi v komentarju 3. osebe, ki jih boš peljal z seboj . (Več oseb več možnosti za zmago)

Všečkaj Free2Rent page

Deli post na svoj zid in počakaj na žreb.

V sredo 9.03.2022 se nagradna igra konča in v petek 11.03.2022 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca ali nagrajenko, ki bo osvojil nagrado vikend pobeg z Toyoto CHR.

Žreb bo izveden z našo 5 člansko komisijo, ki bo preverila avtentičnost podatkov sodelujočih.

 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec/nagrajenka bo objavljen/a na Facebook strani https://www.facebook.com/Free2rent-111851467255405 . Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke :ime in priimek, točen naslov, EMŠO , email, davčno številko in kontaktno številko ter številko trr-ja, saj mora izvajalec nagradne igre Fri Rent d.o.o. poročati FURS-u in urediti plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje vseh teh podatkov na zasebno sporočilo je pogoj za izročitev nagrade vikend paketa prejemniku.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrada:

1x vikend pobeg z Toyoto CHR (eden nagrajenec) naključni žreb !

 

5. Obveznosti organizatorja

Podeljevalec nagrade bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

  • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
  • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

 

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okoli lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

Zapeljite se v stilu...